Stina Ingesson

Stina Ingesson

Doktorand

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och doktorand anställd av Centrum för psykiatriforskning och är anknuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Jag arbetar även kliniskt som psykolog vid Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa, Beroendecentrum Stockholm.

Jag har varit registrerad doktorand sedan juni 2017, med mitt doktorandprojekt vars titel är: Evaluation of Controlled Drinking as a Viable Goal for Alcohol Dependent Patients--Investigation of psychological treatment, predictors for outcome and the relation between cognitive function and impaired control over alcohol consumption.

Huvudhandledare är Nitya Jayaram-Lindström. Bihandledare är Sven Andréasson och Sara Wallhed Finn. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om psykologisk behandling för personer med alkoholberoende, och i första hand kontrollerat drickande som behandlingsinriktning. I mitt doktorandprojekt utvärderas två psykologiska behandlingsmetoder med syfte att uppnå kontrollerat drickande, samt möjliga prediktorer för positivt behandlingsutfall  i upp till 2 år efter behandling. En undersökt prediktor är kognitiva funktion där vi undersöker vilken betydelse kognitiv funktion har för utfall i behandling. Vi undersöker även samband mellan upplevelsen av kontrollförlust vid alkoholkonsumtion och kognitiv funktion, samt i vilken utsträckning kognitiv funktion förbättras efter genomförd behandling med inriktningen kontrollerat drickande. 

Utbildning

Master i Psykologi 2010, Lunds universitet. 

Forskarutbildning 2017-, Karolinska Institutet.

Akademiska priser och utmärkelser

Bertil Göranssons resestipendium

Fonden för psykisk hälsa