Stina Ingesson-Hammarberg

Stina Ingesson

Doktorand

Om mig

Jag är medicine doktor och leg. psykolog anställd av Centrum för psykiatriforskning och är anknuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Jag arbetar även kliniskt som psykolog vid Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa, Beroendecentrum Stockholm.

Min aktuella forskning handlar om hur väl personer med alkoholberoende klarar av att uppnå kontrollerat drickande efter behandling med psykologisk behandling. Pågående projekt är en långtidsuppföljning av personer som fått antingen KBT eller motiverande samtal för att uppnå kontrollerat drickande. En prediktor för utfall som vi särskilt undersöker är exekutiva funktioner, och om det påverkar effekten i behandling. Vi undersöker även samband mellan upplevelsen av kontrollförlust vid alkoholkonsumtion och kognitiv funktion, samt i vilken utsträckning kognitiv funktion förbättras efter genomförd behandling med inriktningen kontrollerat drickande. Vidare planeras en kvalitativ studie om hur individer som fått psykologisk behandling för kontrollerat drickande ser på sin målsättning. 

Forskningsbeskrivning

Ingesson-Hammarberg S Wallhed Finn S, Rosendahl I, Andréasson S, Jayaram-Lindström N, Hammarberg A. Behavioural self-control training versus motivational enhancement therapy for individuals with alcohol use disorder with a goal of controlled drinking: A randomized controlled trial. Addiction. 2023 Sep 2. doi: 10.1111/add.16325. Epub ahead of print. PMID: 37658776.

Ingesson-Hammarberg S, Sundbye J, Tingvall R, Hammarberg A, Nehlin C. A qualitative interview study of patient experiences of receiving motivational enhancement therapy in a Swedish addiction specialist treatment setting. Addict Sci Clin Pract. 2023 Jul 20;18(1):44. doi: 10.1186/s13722-023-00398-7. PMID: 37475039; PMCID: PMC10357895.g

Ingesson S, Ahlen J, Jayaram-Lindström N, Hammarberg A. Psychometric evaluation of a Swedish version of the Impaired Control Scale for individuals with alcohol use disorder. Nordisk Alkohol Nark. 2022 Oct;39(5):553-567. doi: 10.1177/14550725221110195. Epub 2022 Jul 11. PMID: 36284739; PMCID: PMC9549222.

EÉk N, Romberg K, Siljeholm O, Johansson M, Andreasson S, Lundgren T, Fahlke C, Ingesson S, Bäckman L, Hammarberg A. Efficacy of an Internet-Based Community Reinforcement and Family Training Program to Increase Treatment Engagement for AUD and to Improve Psychiatric Health for CSOs: A Randomized Controlled Trial. Alcohol Alcohol. 2020 Mar 19;55(2):187-195. doi: 10.1093/alcalc/agz095. PMID: 31912156; PMCID: PMC7082489.

Lundh LG, Wångby-Lundh M, Paaske M, Ingesson S, Bjärehed J. Depressive symptoms and deliberate self-harm in a community sample of adolescents: a prospective study. Depress Res Treat. 2011;2011:935871. doi: 10.1155/2011/935871. Epub 2010 Dec 27. PMID: 21234107; PMCID: PMC3014680.

Pedagogiska meriter

Psykoterapeutprogrammet Karolinska Institutet

Psykologprogrammet, Karolinska Institutet

Psykoterapeutprogrammet Lund

 

 

Utbildning

Master i Psykologi 2010, Lunds universitet. 

Forskarutbildning 2017-2023, Karolinska Institutet.

Forskarskolan i Psykiatri (2017-2019).

Akademiska priser och utmärkelser

Bertil Göranssons resestipendium 2019

Fonden för psykisk hälsa 2019

Svensk förening för Beroendemedicins stipendiat 2021

Bror Gadelius Minnesfond 2021

Research Society of Alcoholism (RSA) Junior Researcher Travel Award 2022