Stina Ingesson Hammarberg

Stina Ingesson

Doktorand

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och doktorand anställd av Centrum för psykiatriforskning och är anknuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Jag arbetar även kliniskt som psykolog vid Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa, Beroendecentrum Stockholm.

Jag har varit registrerad doktorand sedan juni 2017. Mitt doktorandprojekt handlar om hur väl personer med alkoholberoende klarar av att uppnå kontrollerat drickande efter behandling med antingen KBT eller motiverande samtal. TIteln för projektet är: Evaluation of Controlled Drinking as a Viable Goal for Alcohol Dependent Patients--Investigation of psychological treatment, predictors for outcome and the relation between cognitive function and impaired control over alcohol consumption.

Huvudhandledare är Nitya Jayaram-Lindström. Bihandledare är Sven Andréasson och Sara Wallhed Finn. 

Forskningsbeskrivning

I vårt forskningsprojekt undersöker vi psykologisk behandling för personer med alkoholberoende, och som vill pröva kontrollerat drickande som målsättning. Vi jämför två metoder; kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal (MET) och även möjliga prediktorer för hur väl man lyckas minska sitt drickande i 2 år efter avslutad behandling. En prediktor som vi särskilt undersöker är exekutiva funktioner, och om det påverkar utfall i behandling. Vi undersöker även samband mellan upplevelsen av kontrollförlust vid alkoholkonsumtion och kognitiv funktion, samt i vilken utsträckning kognitiv funktion förbättras efter genomförd behandling med inriktningen kontrollerat drickande. 

Pedagogiska meriter

Psykoterapeutprogrammet Karolinska Institutet

Psykologprogrammet, Karolinska Institutet

 

Utbildning

Master i Psykologi 2010, Lunds universitet. 

Forskarutbildning 2017-, Karolinska Institutet.

Forskarskolan i Psykiatri (2017-2019).

Akademiska priser och utmärkelser

Bertil Göranssons resestipendium 2019

Fonden för psykisk hälsa 2019

Svensk förening för Beroendemedicins stipendiat 2021

Bror Gadelius Minnesfond 2021

Research Society of Alcoholism (RSA) Junior Researcher Travel Award 2022