Om mig

Fil mag i matematik, filosofi, statistik och fysik från Stockholms Universitet 1971. Fil dr i elektronik från Fysikum, Stockholms Universitet, 1984. Forskare och projektledare vid Centrum för Dentalteknik och Biomaterial (sedermera Centrum för Oral Biologi), Karolinska Institutet 1986-1999. Docent i medicinsk teknik vid Karolinska Institutet sedan 1997. Flera patent rörande medicinska tillämpningar av fysik och mätteknik. Startat ett företag 1998 med fokus på hudförändringar, speciellt hudcancer www.scibase.se , vd första 7 åren, nu vetenskaplig rådgivare. Medlem av internationella styrgruppen för bio-elektrisk impedans sedan 1992. Senior medlem IEEE sedan 2004. Opponent eller medlem av betygskommittén för doktorsexamina i Sverige, Norge, Finland, Estland och Australien. Granskare åt flera internationella vetenskapliga tidskrifter. Sakkunnig vid akademiska tjänstetillsättningar i Sverige och USA. Granskare åt forskningsfinansiärer i Sverige och Norge.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Bioelektriska fenomen, kvantifiering och klassificering av vävnadsförändringar t ex cancer i hud och slemhinna, icke-invasiva mätmetoder, biologiska rytmer, sensorer, tvärvetenskap. Multi-center studie med en ny teknik för hudcancerdetektering pågår. Utvärdering av nya teknologier med sikte på icke-invasiv mätning av blodglukos pågår.

Utbildning

Undervisningsområde Undervisat, utvecklat kurser och studiematerial, handlett och examinerat i elektronik (analog elektronik, digital elektronik, mätteknik, givare, kretsteori, signalbehandling) vid Stockholms Universitet 1972-1987. Kursansvarig för en fördjupningskurs i medicinsk mätteknik och signalbehandling vid Karolinska Institutet sedan 1995 (studenter huvudsakligen från KTH). Föreläser om medicinsk mätteknik, givare, vetenskapsteori och etik i medicinsk forskning på diverse kurser inom Karolinska Institutet, KTH och Södertörns Högskola. Mycket intresserad av vetenskapshistoria, vetenskaplig utveckling, vetenskapens gränser, samt etikens grundvalar och principer ur ett filosofiskt perspektiv. Handledare för ett antal forskarstuderande och examensarbetare vid Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och KTH fem har hittills disputerat, två har nöjt sig med licentiatexamen.