Steve Berggren

Steve Berggren

Anknuten till Forskning

Om mig

På Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND) jobbar Steve Berggren som biträdande föreståndare och enhetschef för KINDs kliniska enhet BUP KIND som är en del av barn och ungdomspsykiatriskt forskningcenter och organisatoriskt ligger under BUPs specialenheter.

Utbildning

Steve Berggren är legitimerad psykolog och specialist i neruropsykologi. Doktorerade 2017, med avhandlingen " Emotion recognition and expression in Autism Spectrum Disorder significance, complexity and training" .