hartman-lab-30.jpg

Stephanie Robertson

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om prognostiska och terapiprediktiva biomarkörer vid bröstcancer med syftet att förbättra bröstcancerdiagnostiken baserat på såväl digital bildanalys som genomisk profilering.

För mer information se forskningsgruppens hemsida: https://hartmanlab.org

Utbildning

2021    Specialistläkare i Klinisk Patologi

2020    Medicine Doktor, Karolinska Institutet

2013    Legitimerad läkare

2011    Läkarexamen, Karolinska Institutet