Om mig

Jag har varit anknuten till Karolinska Institutet, via Aging Research Center (ARC), sedan 2004. Min grundutbildning är inom Sociologi och 2010 disputerade jag i Socialt Arbete vid Stockholms universitet. Sedan 2016 är jag Docent i Folkhälsovetenskap. Idag arbetar jag som Forskare vid ARC.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar i första hand om folkhälsoutvecklingen i den äldre befolkningen, samt om sociala skillnader i hälsa bland äldre. Idag arbetar jag framförallt på ett projekt som handlar om könsskillnader i hälsa bland äldre personer.

Utbildning

  • Högskoleexamen, Litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
  • Filosofie kandidat, Sociologi, Stockholms universitet.
  • Filosofie doktor, Socialt arbete, Stockholms universitet.