Om mig

Jag är professor i arbetsterapi vid Karolinska Institutet (KI) sedan 2011. Min grundutbildning i arbetsterapi fick jag vid dåvarande Hälsohögskolan i Stockholm och min utbildning i pedagogik och teatervetenskap är från Stockholms Universitet. Min avhandling om ”Vardagens aktiviteter som mötesplatser vid demenssjukdom” försvarade jag vid Karolinska Institutet 1994.

 

Relationer är enligt min mening kärnan i all produktion av kunskap och därför har jag valt att arbeta kollektivt tillsammans med medarbetare inom olika organisationer och med olika roller och perspektiv.

 

Utgångspunkten i mitt arbete är forskargruppen Activity and participation when aging (APEL) som har fokus på hur delaktighet upprättas tillsammans med äldre personer i olika omständigheter och med olika förutsättningar. Vi arbetar även medvetet med att utmana tomma honnörsbegrepp som excellens och strävar istället att vårt arbete ska ha relevans och betydelse.

 

En annan nod i mitt arbete är gruppen Helse i kontext vid Norges Tekniska och Naturvetenskapliga universitet i Trondheim som jag har ett långvarigt samarbete med i frågor som rör delaktighet i vardagligt liv.

 

En röd tråd i mitt engagemang är narrativ teori och praktik vilket bland annat utrycks i det Nordiska nätverket i narrativ metod som samlar forskare med intresse att utveckla narrativa metoder för att förstå handling.

 

I min roll som lärare har jag ambitionen att utmana elitistisk pedagogik och arbeta för relevanta läroformer som innefattar studentmedverkan och kreativitet. Jag har lärt mig mycket från samarbetet med europeiska kollegor inom ”The European Master in occupational Therapy” och från mina chilenska kollegor vid Universidad de Chile i Santiago, Chile.

 

Jag är glad över det förtroendet sektionen för arbetsterapi visat mig i och med att jag har uppdrag att ansvara för ämnet arbetsterapi i olika sammanhang.

 

Forskningsbeskrivning

 

Publikationer i urval

How education policy is made meaningful – a narrative exploration of how teachers show autonomy in the development of teaching and learning

Barman Linda, Josephsson Staffan, Silén Charlotte, Bolander-Laksov Klara 

Higher Education Research & Development, pp.1-14, (2016) 

 

The assumed relation between occupation and inequality in health

Madsen Jacob, Kanstrup Anne Marie,  Josephsson Staffan

Scandinavian journal of occupational therapy, Vol.23(1), pp.1-12, (2016)

 

[pubmed:26854923]

 

Meaning-Making in Everyday Occupation at a Psychiatric Centre: A Narrative Approach 

Ulfseth Lena, Josephsson Staffan, Alsaker Sissel 

Journal of Occupational Science, Vol.22(4), p.422-433, (2015)

 

A Narrative of Agency Enacted within the Everyday Occupations of an Older Swedish Woman

Nyman Anneli, Josephsson Staffan, Isaksson Gunilla

Journal of Occupational Science, Vol.21(4), p.459-472, (2014)