Photo of Sofia

Sofia Strömbergsson

Biträdande lektor

Docent i logopedi. Forskar och undervisar om tal- och språkstörningar hos barn. Programdirektor för Logopedprogrammet.

Om mig

Anställd som biträdande lektor i logopedi vid Enheten för logopedi, CLINTEC, sedan januari 2019. Dessförinnan anställd som forskarassistent vid samma enhet. 

Forskningsbeskrivning

Forskar om tal- och språkstörningar hos barn i förskoleåldern. Jag är särskilt intresserad av vilka konsekvenser av tal-/språkstörningen i barnets vardag. Hur påverkas barnets möjligheter att delta i kommunikativa aktiviteter? Och barnets generella välbefinnande? Min forskning handlar också om hur logopediska insatser påverkar barnets språkliga förmåga och kommunikativa möjligheter i vardagen. Dessa frågor är centrala i projektet SPETS.

Ett annat forskningsspår rör hur barns avvikande tal uppfattas. För att undersöka detta har jag och mina kollegor bland annat genomfört lyssnarbedömningar i realtid, där lyssnare trycker på en knapp när de reagerar på något i talet som oförståeligt eller på annat sätt oväntat. I projektet Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal har vi i flera studier undersökt sambandet mellan hur talet låter och hur det uppfattas - av andra barn, eller av vuxna lyssnare.

Pedagogiska meriter

Sedan 2016 kursansvarig för och inblandad i utvecklandet av kurser inom Logopedprogrammet på KI, framför allt inom området typisk och och avvikande tal- och språkutveckling. En del av föreläsningarna finns tillgängliga här.

Handleder doktoranderna Anna Nyman, Sara Burge och Carla Wikse Barrow, samt examensarbeten på logopedprogrammet (30 hp, avancerad nivå) och masterarbeten i logopedi. Kursansvarig för kursen Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data.

Ansvarig för utvecklingsprojekt kring förändring av logopedutbildningingen under 2014-2016. 

Under perioden 2014-2016 kursansvarig och gästföreläsare vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

Utbildning

Disputerade i april 2014 vid Avdelningen för Tal, Musik och Hörsel på KTH, med en avhandling vars tema var avvikande tal hos barn, och hur detta uppfattas av vuxna lyssnare och av barnen själva. Har utöver logopedexamen (Lund, 2007) även en magisterexamen i språkteknologi (Uppsala, 2000).