Radiation Protection Expert Karolinska Institutet

Sofia Skyttner

Säkerhetssamordnare

Radiation Protection Expert
/Strålskyddsexpert

Utbildning

MSc Engineering Physics, LTH Faculty of Engineering, 2005

MSc Medical Physics, Stockholm University, 2019

Akademiska priser och utmärkelser

Certified Clinical Engineer at the level of Master of Science, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik samt Svenska Läkaresällskapet, 2010 

Best Physics Thesis Award, Svensk Förening för Radiofysik, 2018

Radiation Protection Expert KI, Swedish Radiation Safety Authority, 2020