Om mig

Jag är epidemiolog och sedan 2009 anställd vid IMM. Mitt främsta forskningsintresse är diabetes med särskilt fokus på den diabetesform som kallas LADA (LADA-latent autoimmune diabetes in adults).

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att utvidga kunskapen om förekomst, riskfaktorer och komplikationer vid utvecklandet autoimmun diabetes. En viktig del i detta arbete är ESTRID-studien (epidemiologisk studie av riskfaktorer för LADA-latent autoimmune diabetes in adults och typ 2-diabetes), en pågående multicenterstudie som drivs vid IMM. ESTRID är den hittills största och mest detaljerade studien av LADA och kommer att ge unika möjligheter att studera betydelsen av både miljöfaktorer och genetiska faktorer för sjukdomsutveckling och prognos. Det övergripande syftet med min forskning är att identifiera miljöfaktorer som kan användas för att förhindra autoimmun diabetes som typ 1-diabetes och LADA, samt att sprida kunskapen kring diabetes, dess förekomst, komplikationer och orsaker.

Finansiering:

 • FORTE
 • Vetenskapsrådet
 • AFA Försäkring 
 • Diabetesfonden
 • Novo Nordiskfonden

Medlemmar i forskargruppen:

 • Bahareh Rasouli, MSc Nutrition, post doc
 • Josefin Edwall Löfvenborg, MSc Nutrition, PhD, post doc
 • Rebecka Hjort, MSc Folkhälsovetenskap, PhD, post doc
 • Katharina Herzog, MSc, PhD, post doc
 • Janna Grina MSc, forskningsassistent
 • Jessica Edstorp, MSc Folkhälsovetenskap, doktorand
 • Anna Maria Lampousi, MSc Nutrition, doktorand
 • Tomas Andersson, Fil kand, statistiker

 Samarbetspartners:

 • Lunds Universitets Diabetescenter
 • Uppsala Universitet
 • Norweigan University of Science and Technology
 • Helsingfors Universitet
 • Umeå Universitet
 • Cambridge

 

Utbildning

Fil kand., Stockholms Universitet, 1996

Doktorsexamen, Karolinska Institutet , 2003

Docent, Karolinska Institutet , 2008

Universitetslektor, Karolinska Institutet 2015