Skirmante Venaliene

Skirmante Venaliene

Ekonomihandläggare

Ekonomihandläggare för avdelningen för Dermatologi och venereologi, Immunologi och allergi, Klinisk Medicin och Mikrobiell patogenes.

Om mig

Mina arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Tar hand om 14 forskargruppers ekonomiska frågor: hjälpa att planera budget, följa upp projekt, förbereda ekonomisk rapportering;
  • Fakturerar/rekvirerar enligt avtal;
  • Göra löpande bokföring;
  • Jobba med avtalsreskontra;
  • Ta hand om Stipendiebokning.