Skirmante Venaliene

Skirmante Venaliene

Ekonomihandläggare

Ekonomihandläggare för avdelningarna Dermatologi och venereologi; Immunologi och allergi; Klinisk medicin; Mikrobiell patogenes.

Om mig

Mina arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Tar hand om forskargruppernas ekonomiska frågor och hjälper till med att planera budget och göra uppdragskalkyler
  • Lägger nya, följer upp och stänger projekt, samt förbereder ekonomiska rapporteringar.
  • Fakturerar/rekvirerar enligt avtal.
  • Gör löpande bokföring.
  • Jobbar med avtals ekonomiska frågor: lägger prognoser, dispositionstider, samfinansieringsbehov och aktivitetsplan i UBW systemet.
  • Lägger behörigheter till forskarwebben och till rollen godkännare av leverantörsfakturor i UBW.