Simon Englund

Simon Englund

Projektsamordnare

Om mig

Jag är doktorand och projektsamordnare vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, inom området multipel skleros (MS). Min forskning fokuserar främst på att identifiera prediktorer för och konsekvenser av fatigue inom MS samt att jämföra olika behandlingsalternativ för fatigue, i huvudsak genom epidemiologiska studier.