Photo

Simon Cervenka

Lektor

Om mig

Jag är docent och lektor i psykiatri vid Karolinska Institutet, kombinerat med överläkare vid Psykiatri Nordväst, SLSO. Jag leder sedan 2018 en multidisciplinär forskargrupp kring molekylär hjärnavbildning och psykosforskning.  

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om att hitta nya metoder att diagnosticera och behandla psykossjukdomar. Den huvudsakliga metoden är PositronEmissionsTomografi (PET) men forskningen innefattar även andra imaging modaliteter och undersökningar. Den kliniska forskningen sker inom ramen för Centrum för Psykiatriforskning och utförs i nära samarbete med den psykiatriska vården. 

Pedagogiska meriter

Jag är ansvarig för psykiatrikursen för läkarstudenter som ges på site Solna. 

Utbildning

Läkarexamen, Uppsala Universitet, 1999

Legitimerad läkare, 2002

Med Dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2008

Specialist i Psykiatri, 2009

Gästforskare, University of Cambridge, 2015-2016

Docent i Psykiatri, 2016