Sigrid Privat foto

Sigrid Salomonsson

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är i grunden klinisk psykolog sen 2006 som arbetat länge i primärvården med både barn och vuxna. Mitt fokus har varit metodutveckling och forskning i klinisk miljö. Jag disputerade 2018 med avhandlingen "CBT in primary care : effects on symptoms and sick leave, implementation of stepped care and predictors of outcome". Sen 2018 arbetar jag på Centrum för psykiatriforskning och driver enheten "Utveckling & implementering". Vi utvecklar, implementerar och utvärderar metoder för den psykiatriska vården.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på psykologisk behandling samt utveckling och implementering av interventioner i klinisk miljö. Särskilt intresse har jag riktat till följande områden:

- psykologisk behandling i primärvården

- psykologisk behandling av stressrelaterad ohälsa

- guidad självhjälp och blandade behandlingsformat

- fysisk träning för patienter med psykisk ohälsa

- emotionsreglering vid ångest och depression

 

Publikationer

1.   Lindsater E, Axelsson E, Salomonsson S, Santoft F, Ejeby K, Ljotsson B, et al. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Stress: A Randomized Controlled Trial. Psychother Psychosom. 2018:1-10.

2.   Lindsäter E, Axelsson E, Salomonsson S, Santoft F, Ljótsson B, Åkerstedt T, et al. Cost-Effectiveness of Therapist-Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2019;21(9):e14675.

3.   Lindsäter E, Axelsson E, Salomonsson S, Santoft F, Ljótsson B, Åkerstedt T, et al. The mediating role of insomnia severity in internet-based cognitive behavioral therapy for chronic stress: Secondary analysis of a randomized controlled trial. Behav Res Ther. 2021;136:103782.

4.   Nordh M, Wahlund T, Jolstedt M, Sahlin H, Bjureberg J, Ahlen J, et al. Therapist-Guided Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy vs Internet-Delivered Supportive Therapy for Children and Adolescents With Social Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021.

5.   Salomonsson S. Predictors of outcome in guided self-help cognitive behavioural therapy for common mental disorders in primary care. J Med Internet Res. 2019:1-20.

6.   Salomonsson S. Effects of cognitive behavioural therapy and return-to-work intervention for patients on sick leave due to stress-related disorders: Results from a randomized trial. Cogn Behav Ther. 2019.

7.   Salomonsson S, Hedman-Lagerlof E, Ost LG. Sickness absence: a systematic review and meta-analysis of psychological treatments for individuals on sick leave due to common mental disorders. Psychol Med. 2018;48(12):1954-65.

8.   Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljotsson B, Öst LG, et al. Cognitive-behavioural therapy and return-to-work intervention for patients on sick leave due to common mental disorders: a randomised controlled trial. Occup Environ Med. 2017.

9.   Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljotsson B, Öst LG, et al. Stepped care in primary care - guided self-help and face-to-face cognitive behavioural therapy for common mental disorders: a randomized controlled trial. Psychol Med. 2018;48(10):1644-54.

10. Santoft F, Salomonsson S, Hesser H, Lindsater E, Ljotsson B, Lekander M, et al. Processes in cognitive behavior therapy for social anxiety disorder: Predicting subsequent symptom change. J Anxiety Disord. 2019;67:102118.

11. Santoft F, Salomonsson S, Hesser H, Lindsäter E, Ljótsson B, Lekander M, et al. Mediators of Change in Cognitive Behavior Therapy for Clinical Burnout. Behav Ther. 2018.

12. Santoft F, Hedman-Lagerlöf E, Salomonsson S, Lindsäter E, Ljótsson B, Kecklund G, et al. Inflammatory cytokines in patients with common mental disorders treated with cognitive behavior therapy. Brain Behav Immun Health. 2020;3:100045.

13. Skott M, Durbeej N, Smitmanis-Lyle M, Hellner C, Allenius E, Salomonsson S, et al. Patient-controlled admissions to inpatient care: A twelve-month naturalistic study of patients with schizophrenia spectrum diagnoses and the effects on admissions to and days in inpatient care. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):598.

Pedagogiska meriter

Undervisar återkommande blivande psykiatriker, psykologer och kliniskt verksamma psykologer i

- bedömning och diagnostik

- behandling av ångest, depression och stressrelaterad ohälsa

- behandling med guidad självhjälp