Shanie S. Hedengren

Shanie Saghafian-Hedengren

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

ÅTERHÄMTNING AV IMMUNSYSTEM OCH INFEKTIONSSKYDD HOS BARN SOM GENOMGÅR CANCERBEHANDLING. Vår vision är att barn som gått igenom cancerterapi får en bra livskvalité genom att ha ett robust skydd mot pågående och framtida infektioner. Våra projekt undersöker i detalj, ex vivo och in vitro, hur cellgiftsbehandling påverkar barnets B- och T-cellers svar mot infektioner – akut såväl som långsiktigt. En annan målsättning med gruppens forskning är att på klinisk nivå kartlägga vaccinationsskydd samt förekomst och typ av infektioner hos friska individer och barn som har bakomliggande sjukdomar.

För mer information om våra projekt se: https://ki.se/kbh/aterhamtning-av-immunsystem-och-infektionsskydd-hos-b…