Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 2011 och har min kliniska tillhörighet på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan kandidatexamen 2011 har jag huvudsakligen arbetat med rehabilitering av neurologiska skador och sjukdomar i både sluten- och öppenvård. Min pågående specialistutbildning har just inriktningen neurologi. I januari 2015 tog jag min magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap. I september 2016 påbörjade jag min forskarutbildning på Karolinska Institutet som en del av Forskarskolan i Vårdvetenskap.

Som doktorand tillhör jag forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och sjukvårdsforskning som arbetar för att bidra till bättre hälsa såväl hos personer med neurologiska funktionshinder som hos deras närstående.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde inriktar sig på vårdövergångar mellan strokeenhet och hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön och är en del av forskningsprojektet ”The Missing Link”. Det övergripande syftet med projektet är att tillsammans med personer med stroke, närstående, personal på strokeenheter och i interdisciplinära hemrehabiliteringsteam utveckla, implementera och utvärdera personcentrerade överföringar mellan strokeenhet och hemmet.

Projektet bygger på uppfattningen att engagemang av användarna - personer med stroke, deras närstående och personalen på strokeenhet och interdisciplinära hemrehabiliteringsteam - i en designprocess baserad på deras kunskaper och identifierade behov och där de tillsammans samarbetar för att utforma nya hälso- och sjukvårdstjänster har större möjligheter att bättre tillgodose användarnas behov samt vara realistiska när det gäller vad som kan tillhandahållas av hälso- och sjukvården. 

Loading bibliometrics...