Om mig

Sebastian Gidlöf studerade medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm och tog läkarexamen 2008. Han försvarade sin doktorsavhandling avhandling inom endokrinologi vid Karolinska Institutet 2013 och arbetar som specialist inom obstetrik och gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han har erhållit flertalet forskningsanslag och har för närvarande en forskningstjänst vid sjukhuset. Dr. Gidlöf är studierektor för kursen i Obstetrik och Gynekologi för läkarstudenter vid Karolinska Institutet. Han medförfattat den svenska läroboken i obstetrik.

2016 mottog Dr. Gidlöf NFOG Young Scientist Award och sedan 2014 är han medlem av redaktionen för AOGS - Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Hans forskning är framförallt inriktad på translationella studier inom reproduktiv endokrinologi och immunologi och fokuserar på livmoderslemhinnans fysiologi och betydelse förgraviditetsutfall och fostrets fysiologi. Han är för närvarande handledare för fem doktorander.