Sara Sutori

Sara Sütöri

Forskningsassistent

Om mig

Forskningsassistent i Vladimir Carlis forskningsgrupp, jobbar specifikt på EXPERIENCE projektet. Jag är också involverad i NASPs aktiviteter relaterat till internationella organisationer, såsom WHO, WPA.

Forskningsbeskrivning

EXPERIENCE-projektet undersöker möjliga användningsfall av Virtual Reality (VR) - med stöd av artificiell intelligens (AI) algoritmer - för bedömning och behandling av affektiva störningar.

Det kliniskt relevanta målet med projektet är att använda kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska data som samlats in i VR för att stödja den diagnostiska processen av affektiva störningar, såsom depression.

Utbildning

Master i psykologi – Stockholms Universitet, Sverige

Kandidat i psykologi – Pazamany Peter Catholic University, Ungern