Sara Öberg

Sara Öberg

Senior forskare

Om mig

Som reproduktionsepidemiolog är jag intresserad av att förstå både orsaker och konsekvenser av reproduktiva utmaningar, d.v.s. allt som kan störa upprättande och bibehållande av en frisk graviditet. Det mesta av mitt arbete sker i samarbete, genom att involvera individuell expertis och bidra till olika forskningsgrupper samt större nätverk.

Forskningsbeskrivning

Reproduktion är källan till vårt liv, och den tid vi spenderar i livmodern är otvivelaktigt dess viktigaste utvecklingsperiod. All sorts störande moment under denna kritiska period kan leda till skador eller brister som försämrar förutsättningarna för det tillblivande barnet, både på kort- och lång-sikt. Min forskning spänner över samtliga potentiellt känsliga perioder, från tiden före befruktning genom graviditet och till förlossning, samt gäller både mor och barns hälsa.

Infertilitet och fertilitetsbehandling

Ofrivillig barnlöshet är ett vanligt förekommande och ökande problem i många länder, och i Norden är nära 5% av alla födslar ett resultat av assisterad befruktning. De potentiella konsekvenserna för moder och barn är fortfarande inte fullt kända, delvis p.g.a. begränsningar i både metodologi och tillgänglig information över lång sikt. Rigorös undersökning krävs för att förstå om eventuella negativa utfall beror på behandlingen i sig eller den underliggande infertiliteten och dess associerade riskfaktorer. Under de senaste åren har vi genomfört mer långsiktig uppföljning av barn som blivit till med hjälp av assisterad befruktning, bidragande till ett internationellt samarbete över flera länder (LIFT studien), och mer nyligen utvidgat undersökningen till att förstå behandlingens inflytande på kvinnors kardiovaskulära hälsa. Jag arbetar också med UppStART-studien som står för "Uppsala-Stockholm Assisted Reproductive Techniques study". 

Läkemedelsanvändning under graviditet

Studier av läkemedelssäkerhet har samma utmaning att särskilja inflytandet av behandlingen från det underliggande tillstånd för vilken den nyttjas (confounding by indication). Ett pågående samarbete att utvärdera hur barn påverkas av moderns användning av psykotropiska läkemedel genomgår för närvarande en omfattande uppgradering för att möjliggöra utvärdering av både säkerhet och effekt av användning av flertalet förskrivna läkemedel under graviditet genom en ny register-länkning och metoder för mer avancerad extraktion och nyttjande av informationen i registren. I detta är jag särskilt intresserad att utforska vilket inflytande läkemedelsanvändning har på förmågan att uppnå och bibehålla graviditet bland kvinnor som genomgår assisterad befruktning.

Familjedesign 

För att dra kausala slutsatser från observationsdata, och möjliggöra identifiering av modifierbara riskfaktorer, är det kritiskt att förstå och hantera bias, allra särskilt inflytandet av confounding. I mitt avhandlingsarbete nyttjade jag tvillingar till att begränsa inflytandet av confounding från delat arv och miljö i undersökningen av väletablerade associationer mellan födelsevikt och hälsa i vuxenlivet. Sedan dess har jag snarast använt syskon och andra familje-relationer för att förstå inflytandet av faktorer som delas i familjer. Förmågan att blockera inflytandet av annars omätbara faktorer är en attraktiv kvalitet som dock måste balanseras mot specifika antaganden och begränsningar, och jag är därför stolt att bidra till en ambition att identifiera, formalisera och kontextualisera detta i en serie av metodologiska arbeten om syskon-jämförelser.

Aktuella medarbetare och studenter

Mina Rosenqvist, biträdande lektor MEB, KI 2020 -

Shihua Sun, postdoc MEB, KI 2020-2022 

Chen Wang, doktorand MEB, KI 2017 -

Cina Nyberg, doktorand Kliniska Vetenskaper DS, KI 2020 -

Daniel Rolnik, masterstudent, Harvard Chan 2020 -

Anne Brynolf, doktorand KEP, KI 2019 - (bihandledare)

Pauline De Corte, doktorand Charité Universitätsmedizin Berlin 2021 - (bihandledare)

Tidigare studenter

Ayesha Sujan, doktorand, Indiana University 20’ (bihandledare)

Kelsey Wiggs, doktorand, Indiana University 21’ (bihandledare)

Examensarbete läkarprogrammet Karolinska Institutet: Davide Attebrant-Sbrzesny (17’), Eva Skärby (18’), Linnea Lin(19’), Theo Ekholm, Julius Martin och Edwin Råsberg (20’)

Examensarbete masterprogrammet i folkhälsa Harvard T.H. Chan School of Public Health: Rossana Calderon (19’), John Lowery (19’), Mausumi Das (20’), Anuj Pareek (20’), Alexandra Puchwein-Schwepcke (20’), Matthew Carawana(21’)

 

Forskningsanslag

National Institutes of Health, Vetenskapsrådet, Forte, Fulbright, Karolinska Institutet, Lennanders stiftelse, Wallenius stiftelse, Iris.

 

Urval av publikationer

Infertilitet och fertilitetsbehandling

Psychiatric disorders in children and adolescents conceived by assisted reproductive techniques: A nationwide study with 25 years of follow-up. Wang C, Johansson ALV, Rodriquez-Wallberg KA, Landén M, Almqvist C, Hernandez-Diaz S, Oberg AS. JAMA Psychiatry 2021 Dec 15 Online ahead of print. PMID: 34910092

ART, ADHD and School Performance. Wang C, Johansson A, Rodriguez-Wallberg K, Almqvist C, Hernandez-Diaz S, Oberg A.S. Pediatrics 2021 Jul;148(1):e2020033183. PMID: 34172555

Cohort Profile: The Uppsala-Stockholm Assisted Reproductive Techniques (UppStART) study. Iliadou AN, Oberg AS, Pege J, Rodriquez-Wallberg K, Olofsson JI, Wramsby H, et alBMJ Open 2019 Aug 28;9(8):e028866. PMID: 31467051

Pregnancy complications following fertility treatment-disentangling the role of multiple gestation. Oberg AS, VanderWeele TJ, Almqvist C, Hernandez-Diaz S. Int J Epidemiol 2018 08;47(4):1333-1342. PMID: 29939263

Läkemedelsanvänding under graviditet

A nation-wide Swedish study of opioid analgesic prescribing patterns during pregnancy and associated pre-existing mental health conditions. Sujan A.C, Quinn P.D, Rickert M.E, Wiggs K.K, ..., Oberg A.S., D’Onofrio B.M. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2021 Jan 13;1-7. PMID: 33350491

Anti-seizure Medication Use During Pregnancy and Risk of ASD and ADHD in Children. Wiggs K.K, Sujan A.C, Rickert M.E, Quinn P.D, ..., Oberg A.S, D’Onofrio B.M. Neurology 2020 Dec 15;95(24):e3232-e3240. PMID: 33115775

A Population-based study of concurrent prescriptions of opioid analgesic and selective-serotonin reuptake inhibitor medications during pregnancy and risk for adverse birth outcomes. Sujan A.C, Rickert M.E, Quinn P.D, Ludema C, ..., Oberg A.S, D’Onofrio B.M. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2020 Mar;35(2):184-193. PMID: 33441038

Maternal prescribed opioid analgesic use during pregnancy and associations with adverse birth outcomes: A population-based study. Sujan AS, Quinn PD, Rickert ME, Wiggs KK, ..., Oberg AS, D’Onofrio BM. PLoS Med. 2019 Dec 2;16(12):e1002980. PMID: 31790390

Relation of in-utero exposure to antiepileptic drugs to pregnancy duration and size at birth. Margulis A, Hernandez-Diaz S, McElrath T, Rothman KJ, Plana E, ..., Oberg AS. PLoS One 2019 Aug 5;14(8):e0214180. PMID: 31381574

Associations of Maternal Antidepressant Use During the First Trimester of Pregnancy With Preterm Birth, Small for Gestational Age, Autism Spectrum Disorder, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring. Sujan AC, Rickert ME, Oberg AS, Quinn PD, Hernández-Díaz S, Almqvist C, et al. JAMA 2017 04;317(15):1553-1562

Familjedesign 

Sibling comparison studies. Sjolander A, Frisell T, Oberg AS. Annual Review of Statistics and Its Application 2021 Oct 21 Online review in advance of Vol 9 publication in March 2022.

Accounting for confounding in observational studies. D’Onofrio BM, Sjolander A, Lichtenstein P, Lahey B, Oberg AS. Annual Review of Clinical Psychology 2020 May 16(1):25-48. PMID: 32384000

Translational Epidemiologic Approaches to Understanding the Consequences of Early-Life Exposures. D'Onofrio BM, Class QA, Rickert ME, Sujan AC, Larsson H, Kuja-Halkola R, Oberg AS. Behavior Genetics 2016 05;46(3):315-28. PMID: 26590988

Carryover Effects in Sibling Comparison Designs. Sjölander A, Frisell T, Kuja-Halkola R, Oberg S, Zetterqvist J.Epidemiology 2016 11;27(6):852-8. PMID: 27488059

Sibling comparison designs: bias from non-shared confounders and measurement error. Frisell T, Öberg S, Kuja-Halkola R, Sjölander A. Epidemiology 2012 Sep;23(5):713-20. PMID:22781362

Causal interpretation of between-within models for twin studies. Sjölander A, Frisell T, Oberg S. Epidemiologic Methods2012 Aug;1(1): 217–237.

Outcome-dependent associations between short interpregnancy interval and offspring psychological and educational problems: a population-based quasi-experimental study. Class QA, Rickert ME, Larsson H, Oberg AS, Sujan AC, Almqvist C et alInt J Epidemiol 2018 08;47(4):1159-1168. PMID: 29566153

Association of Labor Induction With Offspring Risk of Autism Spectrum Disorders. Oberg AS, D'Onofrio BM, Rickert ME, Hernandez-Diaz S, Ecker JL, Almqvist C, et al. JAMA Pediatrics 2016 09;170(9):e160965. PMID: 27454803

Cancer risks in twins and singletons from twin and non-twin families. Chen L, Cnattingius S, Nyman Iliadou A, Oberg AS. Int. J. Cancer 2016 Mar;138(5):1102-10. PMID: 26414953

Genetic contribution to postpartum haemorrhage in Swedish population: cohort study of 466,686 births. Oberg AS, Hernandéz-Diaź S, Frisell T, Greene MF, Almqvist C, Bateman BT. BMJ 2014 Aug;349():g4984. PMID: 25121825

Maternal and fetal genetic contributions to postterm birth: familial clustering in a population-based sample of 475,429 Swedish births. Oberg AS, Frisell T, Svensson AC, Iliadou AN. Am. J. Epidemiol. 2013 Mar;177(6):531-7. PMID: 23425630

Birth weight predicts risk of cardiovascular disease within dizygotic but not monozygotic twin pairs: a large population-based co-twin-control study. Oberg S, Cnattingius S, Sandin S, Lichtenstein P, Iliadou AN. Circulation 2011 Jun;123(24):2792-8. PMID: 21632494

Doktorsavhandling

Oberg AS. Health Consequences of Adverse Fetal Growth – Studies in Twins. Doctoral Thesis Karolinska Institutet, 2011. IBAN: 978-91-7457-371-8.

Pedagogiska meriter

Lärare i Analytic Methods for Epidemiologists, Harvard Chan School 2016-

Delat kursansvar Epidemiologi I, Karolinska Institutet 2020-

Lärare [Medieringsanalys] i Epidemiologi III, Karolinska Institutet 2018-

Kursansvarig Systematic Reviews and Meta-analysis, Harvard Chan School 2016

Lärare [Research synthesis] i Clinical Data Science, Harvard Medical School 2016

Utbildning

Läkarexamen 2002, Karolinska Institutet

Masterexamen i Folkhälsa 2009, Harvard Chan School 

Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap 2011, Karolinska Institutet

Docent 2020, Karolinska Institutet

 

Akademiska positioner

Postdoc 2011-2016, Harvard T.H. Chan School of Public Health 

Forskningsassistent 2016-2020, Karolinska Institutet

Adjungerad assistant professor 2016-2021, Harvard Chan School 

Senior forskare 2020- , Karolinska Institutet

Adjungerad associate professor 2022-2027, Harvard Chan School