sara_belfrage_red.jpg

Sara Belfrage

Anknuten till Forskning

Om mig

Sara Belfrage arbetar för närvarande i ett projekt som syftar till att undersöka hur människor värderar skyddet av sin personliga integritet i sjukvårds- och forskningssammanhang. Projektet är en del av Riksbankens Jubileumsfonds Flexitprogram, vilket innebär att Sara under två år arbetar med projektet vid Myndigheten för vårdanalys, och ett tredje år vid CHE.

Sara disputerade i filosofi vid KTH 2014, med sin avhandling ”In the name of research. Essays on the ethical treatment of human research subjects”. Förutom undervisning vid KTH har Sara också arbetat som vikarierande lektor i filosofi vid Umeå universitet och med etikundervisning vid Örebro universitet.

Ett aktuellt arbete:

”Exploiting giving”, i Ethical Perspectives 2014, 21 (3).