Roelinde Middelveld

Roelinde Middelveld

Projektledare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag jobbar som forskningssamordnare på Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, där jag ger support till forskarna med att identifiera finansieringsmöjligheter och söka anslag. Jag bistår även med forskningsadministrativa uppgifter som forskningssamarbetsavtal, industriavtal, material transfer agreements, etikansökningar och biobanksfrågor. 

Jag har även en tjänst som projektledare på Centrum för Allergiforskning (CfA) och Enheten för Experimentell astma och allergiforskning på Institutet för Miljömedicin. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter består av administration och koordination av enhetens deltagande i olika EU projekt, koordination av aktiviteter inom Centrum för Allergiforskning (en KI centrumbildning), och hantering av forskningsenhetens forskningsadministration och ekonomi..

Mina forskningsaktiviteter består av deltagande i olika projekt som handlar om astma och födoämnesallergi, bl a ChAMP projektet (CfA highlights asthma markers for phenotyping), den svenska GA2LEN studien, och forskningsstudier inom området livskvalitet och socioekonomisk status hos patienter med födoämnesallergier.

Jag är en aktiv medlem i projektstödgruppen för Bra mat för alla initiativet, som är ett projekt där Centrum för Allergiforskning, tillsammans med Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen, startar upp ett nationellt kunskapscentrum för matallergi och annan matöverkänslighet.

Loading bibliometrics...