ki_profil_ritva_rissanen1.jpg

Ritva Rissanen

Biträdande lektor

Om mig

2006 tog jag tog jag min kandidatexamen i beteendevetenskap med huvudämne inom psykologi från University of Western Sydney, Australien, och jag har en magisterexamen i Folkhälsa (stressprevention) från Karolinska Institutet, 2007. 2014 försvarade jag min avhandling med titeln ” Distress, Emotional reactivity and Fatigue following Breast Cancer: A theoretical Approach and a Randomised Intervention Study”vid Uppsala universitet. Min forskning fokuserar på de psykosociala konsekvenserna efter trauman, t.ex. skador och livshotande sjukdomar.

Forskningsbeskrivning

Fokus för min forskning är psykosocial skade-epidemiologi, mer specifikt reaktioner på olika typer av trauma.

Under min doktorandtid fokuserade jag på de psykosociala reaktionerna efter en bröstcancerdiagnos, med en utvärdering av en intervention där deltagarna blev erbjudna kognitiv beteendeterapi i två olika former (grupp baserad vs individuell intervention).

Idag ligger fokus av min forskning på psykosociala reaktioner på skador, mer specifikt vägtrafikskador och arbetsrelaterade skador bland unga vuxna. Dessutom undersöker jag sjukfrånvaro efter dessa skador.

Pedagogiska meriter

Jag är kursledare för kursen "Insamling och hantering av epidemiologiska data" på  Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap. 

Jag är även koordinator för doktrorandprogrammet i Folkhälsovetenskap på Inst. för Global Folkhälsa. 

Utbildning

 

  • ​​​Medicine Doctor (Vårdvetenskap), Uppsala Universitet
  • Master i Folkhälsa (Stress prevention), Karolinska Institutet
  • Kand. Beteendevetenskap (psykologi), Univerty of Western Sydney, Australien