capture_2.png

Richard Bränström

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör sociala faktorers betydelse för hälsa och hälsorelaterat beteende, samt effekter av internet-baserad psykologisk behandling. I min forskning använder jag mina kunskaper både som psykolog och epidemiolog för att öka vår förståelse kring hur psykologiska och sociala faktorer påverkar hälsa, och hur denna påverkan kan modifieras.

I min forskning studerar jag hur biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer påverkar hälsan hos homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (HBTQ). I denna forskning använder jag både socialepidemiologiska, psykologiska och socialekologiska modeller för att förstå effekten av stigma och diskriminering på fysisk och psykisk hälsoojämlikhet baserad på sexuell läggning och könsidentitet.

Jag har även ett antal pågående studier kring effekten av internet-baserad psykologisk behandling för att stärka motståndskraft mot stress och minska psykologisk ohälsa både bland olika patientgrupper och bland unga HBTQ-personer.

Utbildning

2012-10-01   Docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

2003-09-26   Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet

2002-09-21   Psykologlegitimation

1998-06-20   Psykologexamen, Uppsala universitet