Skip to main content
Pia Enebrink

Pia Enebrink

Lektor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut, docent i psykologi och forskargruppsledare vid Avdelningen för Psykologi.  

Forskningsbeskrivning

I min forskning utvärderar jag insatser (både prevention och behandling) för barn/ungdomar samt unga vuxna som syftar till att minska risken för psykisk ohälsa, beteendeproblem, aggressiva och antisociala beteenden, eller självskadebeteenden. Jag är intresserad av emotionsreglering och av att hitta effektiva emotionsregleringsstrategier när man exempelvis är arg eller ledsen. Huvudsakligen utvärderas kognitiv beteendeterapeutiska strategier och behandlingsupplägg, samt insatser baserade på DBT och ACT. 

Loading bibliometrics...