Om mig

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut, docent i psykologi och forskargruppsledare vid Avdelningen för Psykologi. Sedan maj 2018 är jag avdelningschef vid Avdelningen för Psykologi.   

Forskningsbeskrivning

I min forskning utvärderar jag preventiva och behandlande insatser för barn/ungdomar och deras familjer samt för unga vuxna, som syftar till att minska risken för psykisk ohälsa, beteendeproblem, aggressiva och antisociala beteenden, eller självskadebeteenden. Huvudsakligen utvärderas kognitiva beteendeterapeutiska strategier (KBT), samt insatser baserade på DBT och ACT. En stor del av min forskning handlar om föräldraskapsstöd. Jag är även intresserad av emotionsreglering och av att utvärdera effekten av olika emotionsregleringsstrategier. 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på Psykologprogrammet på Karolinska institutet och har omväxlande ansvar för en kurs på termin 7, Självkännedom och Kliniska Färdigheter, samt på termin 9-10, Psykologiska behandlingsmetoder, inklusive psykoterapi. 

 

Några av de senaste publikationerna är följande:

Bråthen Wijana, M., Feldman, I., Ssegonja, R., Enebrink, P., & Ghaderi, A. (in press). A pilot study of the Impact of an integrated individual- and family therapy model for self-harming adolescents on overall healthcare consumption. BMC Psychology. 

Vinberg, M., Wetterborg, D., & Enebrink, P. (2021). Gambling at work: A qualitative study of Swedish Elite athletes, coaches, and managers. Journal of Gambling Studies, 1-21.

Nystrand, C., Helander, M., Enebrink, P., Feldman, I., & Sampaio, F. (2020). Adding the Coping Power Program to Parent Management Training: the Cost-Effectiveness of Stacking Interventions for Children with Disruptive Behaviour Disorders. European Child and Adolescent Psychiatry.

Björnsdotter, A., Ghaderi, A., & Enebrink, P. (2020). Cluster analysis of child externalizing and prosocial behaviors in a randomized effectiveness trial of the Family-Check Up and internet-delivered Parent Training (iComet). Journal for Person-Oriented Research, 6, 88-102.

Norman, Å., & Enebrink, P. (2020). Evaluation of the For Our Children’s Sake intervention, parental support in prison to influence positive parenting: study protocol for a controlled trial. BMJ Open, 10, 6.

Wetterborg, D., Dehlbom, P., Långström, N., Andersson, G., Fruzzetti, A., & Enebrink, P. (2020). Dialectical behavior therapy for men with borderline personality disorder and antisocial behavior: A clinical trial. Journal of Personality Disorder, 34, 22-39.  

Nystrand, C., Feldman, I., Enebrink, P. & Sampaio, F. (2019). Cost-effectiveness analysis of parenting interventions for the prevention of behaviour problems in children. PloS One, 14, e0225503.

Wetterborg, D., Enebrink, P., Lönn Rhodin, K., Forster, M., Risto, E., Dahlström, J., Forsberg, K., & Ghaderi, A. (2019). A pilot randomized controlled trial of Internet-delivered parent training for parents of teenagers. Journal of Family Psychology, 33(7), 764-774.  

Finnes, A., Enebrink, P., Ghaderi, A., Dahl, J., Nager, A., & Öst, L.G. (2019). Psychological Treatments for Return to Work in Individuals on Sickness Absence due to Common Mental Disorders or Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. International Archives of Occupational and Environmental Health, 92(3), 273 - 293.