Skip to main content
Peter Sjögårde

Bibliometrisk analytiker vid universitetsbiblioteket och doktorand vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Peter Sjögårde

Bibliotekarie

Bibliometrisk analytiker vid universitetsbiblioteket och doktorand vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Om mig

Som analytiker utför jag bibliometriska analyser av Karolinska institutets vetenskapliga publicering, exempelvis genom att skapa sampubliceringsnätverk, beräkna citeringsindikatorer eller utföra ämneskartläggningar. Jag arbetar med datauttag från KIs bibliometriska system, vilket innehåller Web of Science rådata och Pubmed data från 1995 och framåt (för närvarande ca 40 miljoner publikationer i Web of Sceince och 19 miljoner publikationer i Pubmed).

I mitt doktorandprojekt bidrar jag till utvecklingen av algoritmiskt konstruerade klassifikationer som utförs på publikationsnivå. Projektet fokuserar på att skapa metoder för att ta fram klassifikationer som är tolkningsbara och meningsfulla, exempelvis genom att skapa klassifikationer med en teoretiskt grundad granularitet och genom att utveckla metoder för etikettering av klasser. Ambitionen inom projektet är att förbättra metoder för att skapa klassifikationer i flera hierarkiska nivåer, så att dessa kan användas för att exempelvis analysera forskning och förbättra söksystem. 

Loading bibliometrics...