Peter Aspelin

Peter Aspelin

Professor Emeritus/Emerita

Om mig

Legitimerad läkare 1970, disputerar i radiologi 1976. Docent 1977 och professor i medicinsk radiologi 1989 vid Karolinska Institutet. Har prodekanus 1993-95 och prorektor 1995-2001 vid Karolinska Institutet. Medlem och ordförande i vetenskapliga rådet vid SBU 2000-2005. Har varit ordförande och sekreterare i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, ordförande och vice ordförande vid Karolinska Universitetssjukhusets FoUU-kommitté och ordförande i Svenska Läkaresällskapet 2008-2009.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Huvudsakliga personliga forskningsområdet har varit och är röntgenkontrastmedel, framför allt de joderade. Forskningen har varit fokuserad på effekten av kontrastmedel, bl.a. bildkvalitet och biverkningar av kontrastmedel. Icke mins har framför allt har kontrastmedels verkan på blodet, röda blodkroppar och på njurarna och deras funktion varit fokus för forskningen. Utöver detta har användandet av kontrastmedel för att framställa angiogenes varit en av forskningslinjerna. Det är välkänt att nybildning av kärl är ett tidigt tecken på cancer och genom att studera kontrast¬medels distribution inom framför allt bröst-, lever- och pankreastumörer kan man tidigt med olika imaging metoder identifiera en kärltillväxt. Denna kunskap om kärlens visualisering går också att använda för att bedöma behandlingseffekter av tumörer.

Utöver detta egna forskningsområde har handledning till ett drygt tiotal doktorander innehållit forskningsområden som imaging av brösttumörer, både med MR och nuklearmedicinska metoder liksom imaging av hälsenor och imaging inom cardiovaskulära och neuroradiologiska områden.

Utbildning

Undervisningsområde Undervisar såväl nationellt som internationellt inom diagnostisk radiologi för läkare, röntgensjuksköterskor, allmänläkare och föreläser för blivande specialistläkare och färdiga specialister inom framför allt ämnesområdet röntgenkontrastmedel, dess verkningar och biverkningar.