Om mig

  • Erasmus+ koordinator
  • Central koordinator för Linnaeus-Palme utbytesprogram för lärare och studenter på grund- och avancerad nivå med syfte att bygga långsiktiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer
  • Internationell Koordinator för KI-Mayo Clinic samarbetet
  • Internationell besökskoordinator