Om mig

Forskargruppsledare för gruppen Kirurgisk vårdvetenskap

Pernilla Lagergren (f Viklund) blev legitimerad sjuksköterska 1999 och medicine doktor 2006 på KI. Därefter genomförde hon en post-doc period under 1½ år vid University of Bristol, England 2006-2007. Hon blev docent 2010 och innehar sedan 2011 en heltidstjänst som professor vid KI. I mars 2018 tillträdde Lagergren en tjänst som professor vid Imperial College London i England på deltidsbasis.

Forskningsbeskrivning

Pernilla leder en egen forskargrupp kirurgisk vårdvetenskap. Hennes huvudsakliga forskningsområde är hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), främst hos patienter med cancer i matstrupen. Forskningen fokuserar bland annat på att hitta faktorer som påverkar HRQOL och återhämtningen efter behandling för cancer på kort och lång sikt och om mått på HRQOL kan användas som en prognostisk faktor. Vidare fokuserar forskningen på att utveckla användandet och bearbetningen av livskvalitetsdata för att underlätta tolkning av patientrapporterade mått. I sin framtida forskning kommer hon att studera situationen för patienter med matstrupscancer ut ett bredare perspektiv där flertalet aspekter som psykosociala faktorer, emotionell påverkan, coping, och stödbehov är några. Vidare kommer den fortsatta forskningen även inkludera patientens närstående och dess behov. Genom sin forskning hoppas hon att patienter som opereras för matstrupscancer ska få den hjälp de behöver för att deras livskvalitet och anpassning till livet efter operation ska kunna förbättras och att även deras närstående ges det stöd de behöver.

Pedagogiska meriter

Docent i vårdvetenskap 2010

Utbildning

Sjuksköterskeexamen, Hälsohögskolan, Umeå - 1999

Medicine doktorexamen, Karolinska Institutet, Stockholm - 2006

Akademiska priser och utmärkelser

Hilda och Alfred Erikssons pris från Kungliga Vetenskapsakademien 2020

Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid Karolinska Institutet 2018

Anders Jahres medicinska forskningspris för unga forskare (nordiskt pris) 2015

Gästprofessor vid King's College London, England 2013-

Sven och Ebba-Christina Hagbergs forskningspris vid Karolinska Institutet 2012

Invald som medlem i European Academy of Cancer Sciences 2012

Invald som medlem i ledningsgruppen för the European Collaborative Group on Cancer Survivorship 2012-

Mottagare av  postdoktoralt stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 2007