Pernilla Appelquist

Administratör

Lösningsorienterad ekonomi- och projektsamordnare på avdelningen för klinisk epidemiologi och på centrum för läkemedelsepidemiologi.

Om mig

Som ekonomi- och projektsamordnare hanterar jag de flesta frågor som berör forskningsprojekt och forskargrupper på KEP och CPE.

Jag bistår forskarna med det mesta som relaterar till ekonomi och administration när det gäller olika projekt för såväl anslag, bidrag och uppdrag. Olika ärenden kan handla om tex fakturering, budget, lokaler, fakturahantering, projektrelaterade kostnader, ansökningar, rapporteringar och diskussioner kring hur anställningar och investeringar planeras.

För anställningsfrågor, frågor om semester/ledighet/sjukfrånvaro, samt resebokningar kontakta min kollega Helena Nord.