per_tornvall.jpg

Per Tornvall

Om mig

Jag är i grunden hjärtläkare med kranskärlssjukdom som focus. Jag har tidigare arbetat på Karolinska sjukhuset i Solna i cirka 25 år. Under dessa år har jag bland annat varit överläkare på hjärtintensivvårdsavdelningen samt arbetat med perkutana koronara interventioner. Parallellt med det kliniska arbetet har jag forskat kring kranskärlssjukdom och undervisat såväl inom grundutbildning som fortbildning för hjärtläkare. Sedan 2012  är jag anställd av Karolinska Institutet som universitetslektor. Sedan två år tillbaka kombinerar jag mitt arbete som hjärtläkare med forskning och utbildning på Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset. De närmaste tre åren har jag även uppdraget att leda institutionen som prefekt. 

Forskningsbeskrivning

Brustet hjärta

Tack vare forskning kring åderförfettning, kranskärlsröntgen och känsliga metoder för att mäta hjärtmuskelskada är kunskapen om hjärtinfarkt stor idag. Kunskapen är dock begränsad till de patienter som har förträngningar i kranskärlen. Det har visat sig att upp till 10 % av alla hjärtinfarkter har normala kranskärl och upp till en tredjedel av alla kvinnor har hjärtinfarkt med normala kranskärl. Denna ganska nyupptäckta patientgrupp har inget bra svenskt namn men benämns ibland MINCA (myocardial infarction with normal coronary arteries). En stor del av denna grupp består av det som på svenska kallas brustet hjärta eller i den medicinska litteraturen 'Takotsubo' vilket är ett tillstånd med nedsatt hjärtfunktion som sannolikt beror på stress.

Per Tornvalls forskargrupp har sedan 2007 bedrivit forskning kring denna patientgrupp. I en stor studie där alla Stockholmssjukhus deltagit (SMINC-studien) har de kunnat visa värdet av att utreda dessa patienter med MR för att bättre förstå och behandla detta nya tillstånd. De håller nu på att förbätte diagnostiken samt kartlägga dessa patienters kranskärl, livskvalitet, stressbenägenhet mm. En viktig del är nu att förbättra diagnostiken med ny känslig MR-teknik. Forskargruppen består såväl av läkare från Södersjukhuset som läkare från andra Stockholmssjukhus. SMINC-projektet har för närvarande 5 doktorander och har stöd från bland annat ALF och Vetenskapsrådet.