palmgren_per_05_sir.jpg

Per Palmgren

Assisterande lektor

Organisation:

Om mig

Jag är docent i medicinsk pedagogik och assisterande lektor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Jag har arbetat med medicinsk pedagogik sedan 2008 och anknuten till Karolinska Institutet sedan 2011. År 2016 disputerade jag med doktorsavhandlingen "It takes two to tango – an inquiry into healthcare professional education environments". 

Sedan januari 2022 är jag studierektor för forskarutbildning vid LIME.

Jag är även legitimerad kiropraktor och lektor i högskolepedagogik vid Naprapathögskolan i Stockholm. 

 

Forskningsbeskrivning

Som medicinsk pedagogisk forskare tillhör jag forskargruppen Lifelong Learning in Health Care Contexts (LLiHCC) som leds av professor Terese Stenfors. Min forskning fokuserar på de miljöer där studenter lär sig och lärare arbetar och hur olika aktörer inom olika hälso- och sjukvårdsutbildningar uppfattar och upplever sina utbildningsmiljöer samt hur vi kan utveckla adekvata och optimala miljöer för utbildning och lärande. Närmare bestämt, hur kan vi förstå den inre dynamiken i utbildningsmiljöer och bättre förstå de olika aspekterna av utbildningsmiljön för att kunna stödja utvecklingen av hållbara högkvalitativa miljöer för undervisning och lärande. Jag har en mixed-method ansats till min forskning, och använder metoder från både den kvantitativa och kvalitativa forskningstraditionen.

Jag har också ett starkt intresse för forskning inom muskuloskeletal hälsa med fokus på behandling och prevention.  

Ledamot av Editorial Board för Journal of Chiropractic Education.

Vetenskaplig granskare: BMC Medical Education, Advances in Health Sciences Education, Perspectives on Medical Education,Teaching and Learning in Medicine, Nursing Open, Chiropractic & Manual Therapies, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, European Journal of Physiotherapy, Journal of Chiropractic Education, International Journal of Medical Education, Journal of Chiropractic Humanities, Journal of Rehabilitation Research and Development and Journal of Chiropractic Medicine.

Utbildning

Medicine doktor (medicinsk pedagogik) från Karolinska Institutet (2016)

Master i medicinsk pedagogik (MMedEd) från University of Dundee (2010)

Postgraduate Diploma i medicinsk pedagogik (DipMedEd) från University of Dundee (2009)

Postgraduate Certificate i medicinsk pedagogik (CertMedEd) från University of Dundee (2008)

Av Socialstyrelsen Legitimerad Kiropraktor (2006)

Kiropraktorexamen från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan (2003)