Peggy Näsman

Peggy Näsman

Adjunkt/övertandläkare

Om mig

Övertandläkare och enhetschef på enheten för kariologi och endodonti. Arbetar även kliniskt på specialistkliniken vid universitetstandvården, samt undervisar inom ämnet endodonti på både grundutbildningen och specialistutbildningen.

Jag tog min tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 2003 och erhöll specialistkompetens i endodonti 2018. Jag disputerade 2016 på en avhandling med titeln ”Epidemiological studies on fluoride exposure and health effects”.

Mitt forskningsfokus är inom epidemiologi och registerstudier, med syftet att öka kunskapen om associationen mellan systemisk och oral hälsa, samt faktorer som påverkar tandöverlevnad. Jag bedriver även forskning kring djup, pulpahotande karies samt kvalitetsutvärdering av vård utförd av grund- och specialistutbildningsstudenter.