Patrik Magnusson

Patrik Magnusson

Senior forskare

Om mig

Jag är utbildad biolog som doktorerat i medicinsk genetik (Uppsala Universitet) år 2000 och gjort Post Doc i New York 2000-2002. Jag har ett stort och brett intresse för sambanden mellan ärftlighet och hälsa och försöker i mitt arbete nå vidare insikt i hur arvsanlagen vi får från våra föräldar påverkar våra liv i stort och smått.

Jag är sedan 2014 chef för Svenska Tvillingregistret (STR) med ansvar för drift och förvaltning. 

Forskningsbeskrivning

Min avhandling handlande om genetisk mottaglighet för två typer av cancer, livmoderhalscancer och magcancer. Under mina år i New York började jag att studera genetiken för antropometri och psykiatriska sjukdomar. Jag har sedan dess fortsatt att studera ett flertal sjukdomsrelaterade tillstånd med genetiska såväl som epidemiologiska metoder. För komplexa sjukdomar så är dock genetiken aldrig hela svaret, utan även miljö bidrar. Hur viktigt arv och miljö är relativt sett kan man ta reda på med tvillingstudier. Jag har jobbat med tvillingregistret sedan 2005 och varit ansvarig för verksamheten sedan 2014. Mitt huvudfokus har varit att etablera en biobank med DNA på alla tvillingar som har velat bidraga. Proverna har kommit till fantastisk användning i en mängd olika studier. http://bibliometrics.ki.se/public/publicProfile/310

Pedagogiska meriter

Jag undervisar regelbundet på läkarprogrammet, psykologprogrammet och i forskarutbildningar på KI. 

Utbildning

  • Magister i medicinsk vetenskap, 1996, Uppsala Universitet
  • Doktor i medicinsk vetenskap, 2000, Uppsala Universitet
  • Postdoktorala studier, 2000-2002, Columbia University, New York