Bild av Päivi Lähteenmäki

Päivi Lähteenmäki

Anknuten till Forskning

Ansvarig registerhållare i Svenska Barncancerregistret.
Forskargruppsledare i Barncancerepidemiologi

Om mig

MD, PhD, Docent 

ORCID-identifierare: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-5500-9606

Kompetensområden: Barnhematologi och -onkologi; Sena effekter av cancerbehandling; Kvalitetsförbättring och register.

Publikationer: sammanlagt 98 referensgranskade originalartiklar i internationella och 12 i inhemska tidskrifter.

Forskningsbeskrivning

Lähteenmäkis forskningsintresse ligger i de sena effekterna av barncancer. År 2000 grundade hon sin egen forskargrupp och initierade ett långsiktigt forskningsprojekt som heter "Hälsa och livskvalitet hos barn och unga med cancer", inklusive epidemiologi, diagnos, förebyggande samt övergripande samhällelig påverkan av sen-effekter av cancer och dess behandlingar. Lähteenmäki har varit aktivt involverat i internationellt forskningssamarbete. 2006 inledde hon ett samarbete med NIH-finansierat GCCT (genetiska konsekvenser av cancerbehandling) konsortium, följt av ett nordiskt projekt ALiCCS (vuxenliv hos barncanceröverlevare) och ett EU-finansierat projekt PanCareSurFup. År 2018 inleddes två nya nordiska samarbeten (PACCS fysisk aktivitet hos överlevare av barncancer; PACS graviditetsassocierad cancer). Hon är också huvudforskare inom NOPHO-CARE (En nordisk studie om epidemiologi, biologi, behandling och överlevnad av barn med cancer och allvarliga hematologiska sjukdomar).

Pedagogiska meriter

Sedan 2008 har hon gett undervisning i klinisk pediatrisk hematologi och onkologi vid Institutionen för pediatrik och ungdomsmedicin, Åbo universitet.

Utbildning

Lähteenmäki tog examen från medicinska skolan vid Åbo universitet 1984, där hon också specialiserade sig på pediatrik och pediatrisk hematologi och onkologi. Hon försvarade sin avhandling 1999 om effekter av barncancer på patienter och deras familjer - fysiska och psykosociala aspekter. Hon arbetade 2002 som post-doc  vid Bristol Sick Children's Hospital BMT Unit, Bristol, Storbritannien. Därefter har hon arbetat som specialistläkare vid Åbo Universitetssjukhus, barn- och ungdoms medicin.

Sedan 2008 har hon varit docent (adjungerad professor) i pediatrisk hematologi och onkologi vid medicinska fakulteten, Åbo universitet, och chef för avdelningen för hematologi / onkologi för barn och unga vid Åbo universitetssjukhus i Åbo, Finland. För närvarande arbetar hon också som chef för Svenska Barncancerregistret vid Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Lähteenmäki har under åren varit ordförande eller styrelseledamot i Nordiska föreningen för pediatrisk hematologi och onkologi samt Finska föreningen för pediatrisk hematologi och onkologi.

Under 2012-2014 var hon ordförande för en grupp som planerade inrättandet av kliniker för sena effekter av barncancer i Finland.

År 2016 tilldelades hon Finska cancerföreningens pris, årets onkolog i Finland.