Bild

Oskar Svensson

HR-partner

Stöd till chefer och medarbetare i anställningsfrågor.

Om mig

Jag arbetar som HR-administratör vilket innebär ett dagligt stöd till verksamhetens chefer och medarbetare gällande anställningsfrågor och olika regelverk.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Handläggning av stipendiebeslut
  • Upprättande av anställningsbevis
  • Reseräkningar och utlägg
  • Anknytningsprocessen
  • Ersättningar och timlön
  • Friskvårdsbidrag

Övrigt:

  • Systemansvarig på institutionen för UBW Anknutna och IDAC (För lösenordsfrågor, vänd dig till din avdelningsadministratör)