Forskningsbeskrivning

Omid Sadr Azodi tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007 och blev legitimerad läkare 2009. Han försvarade sin doktorsavhandling inom klinisk epidemiologi 2008. Omid är specialistläkare i allmänkirurgi och är parallellt med sin kliniska verksamhet forskarassistent. Han blev docent i klinisk epidemiologi 2013. 

Forskningsområde

Omids forskning handlar om etiologi och klinisk handläggning av sjukdomstillstånd i övre mag-tarmkanalen, inklusive akut pankreatit och tumörer. Han bedriver sin forskning med hjälp av kliniska databaser och populationsbaserade nationella register

Akademiska priser och utmärkelser

2019- Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris

2016 - UEG Rising Star, europeiskt pris för forskning inom det gastroenterologiska fältet

2014 - Bengt Ihre Priset, Svensk Kirurgisk Förening

2010 - Magtarmfondens stipendium till ”lovande medicineforskare", Svensk Gastroenterologisk Förening