20160124_183916.jpg

Omid Sadr-Azodi

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Omid Sadr Azodi tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007 och blev legitimerad läkare 2009. Han försvarade sin doktorsavhandling inom klinisk epidemiologi 2008. Omid är specialistläkare i allmänkirurgi och är parallellt med sin kliniska verksamhet forskarassistent. Han blev docent i klinisk epidemiologi 2013. 

Forskningsområde

Omids forskning handlar om etiologi och klinisk handläggning av sjukdomstillstånd i övre mag-tarmkanalen, inklusive akut pankreatit och tumörer. Han bedriver sin forskning med hjälp av kliniska databaser och populationsbaserade nationella register

Akademiska priser och utmärkelser

2019- Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris

2016 - UEG Rising Star, europeiskt pris för forskning inom det gastroenterologiska fältet

2014 - Bengt Ihre Priset, Svensk Kirurgisk Förening

2010 - Magtarmfondens stipendium till ”lovande medicineforskare", Svensk Gastroenterologisk Förening