Olivia Biermann, postdoctoral researcher at the Department of Global Public Health. Photo: Stefan Zimmerman

Olivia Biermann

Postdoktor

Om mig

Jag är en hälsopolicy- och systemforskare med doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och arbetslivserfarenhet från Världshälsoorganisationen. Min mission är att skapa forskning som är relevant och användbar för att informera beslutsfattande inom hälsa, och att bygga kapacitet för forskning och forskningsanvändning, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Jag utsågs till ”Emerging Voice for Global Health” 2018.

Jag är för närvarande en postdoktor vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, med fokus på den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande. Som Lancet Youth Commissioner co-leder jag också en arbetsgrupp om ämnet som en del av 2023 Lancet Commission on Adolescent Health and Wellbeing. Jag är också kunskapsöversättningskonsult vid Världshälsoorganisationen.

Tidigare var jag stipendiat vid Boston University-Rockefeller Foundation Commission on Health Determinants, Data, and Decision-makingJag arbetade också tre år som konsult inom kunskapsöversättning vid Världshälsoorganisationens regionkontor för Europa där jag gav tekniskt stöd till Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) Europe. Jag har arbetat och studerat i Ecuador, Indien, Nepal, Nicaragua, Sydafrika, Uganda och Vietnam. Förutom mina akademiska aktiviteter var jag ordförande för den icke-statliga organisationen Foundation Human Nature och stöder samhällsbaserat hälso- och utvecklingsarbete på landsbygden i Ecuador, Ghana, Nepal och Rwanda.

Forskningsbeskrivning

Inom området hälsopolicy- och systemforskning bedriver jag kvalitativ och ”mixed methods”-forskning samt genomför olika typer av litteraturöversikter. Jag är särskilt intresserad av klyftorna mellan evidens och policy, samt policy och genomförande i låg- och medelinkomstländer.

Min doktorsavhandling har titeln "Global policy to local implementation: experience from active tuberculosis case-finding in high-burden countries" och den finns att ladda ner här. Arbetet var en del av Horizon 2020-finansierade IMPACT TB.

Pedagogiska meriter

Jag är kursansvarig för "Avancerad kurs i hälsosystem och policy" (4HM010, 5 hp), som är en del av masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management vid institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Jag undervisar även i hälsosystem och policy på masterprogrammet i global hälsa vid institutionen för global folkhälsa.

Utbildning

  • PhD i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 2021
  • MSc i global hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 2012
  • BSc i hälsokommunikationsvetenskap, Bielefeld, Tyskland, 2010