Olivia Biermann, postdoctoral researcher at the Department of Global Public Health. Photo: Stefan Zimmerman

Olivia Biermann

Postdoktor

Om mig

Jag är en hälsopolicy- och systemforskare med doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och arbetslivserfarenhet från Världshälsoorganisationen. Min mission är att skapa forskning som är relevant och användbar för att informera beslutsfattande inom hälsa, och att bygga kapacitet för forskning och forskningsanvändning, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Jag utsågs till ”Emerging Voice for Global Health” 2018.

Jag är för närvarande en postdoktor inom transformation för hållbar hälsa vid Centre of Excellence for Sustainable Health, institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Jag är också stipendiat vid Boston University-Rockefeller Foundation Commission on Health Determinants, Data, and Decision-making och jag har rollen som kunskapsöversättningskonsult för Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) vid Världshälsoorganisationen.

Tidigare arbetade jag tre år som konsult inom kunskapsöversättning vid Världshälsoorganisationens regionkontor för Europa. Där gav jag tekniskt stöd till Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) Europe. Jag har arbetat och studerat i Ecuador, Indien, Nepal, Nicaragua, Sydafrika och Vietnam. Förutom mina akademiska aktiviteter tjänar jag som ordförande för den icke-statliga organisationen Foundation Human Nature och stöder samhällsbaserat hälso- och utvecklingsarbete på landsbygden i Ecuador, Ghana, Nepal och Rwanda.

Forskningsbeskrivning

Inom området hälsopolicy- och systemforskning bedriver jag kvalitativ och ”mixed methods”-forskning samt genomför olika typer av litteraturöversikter. Jag är särskilt intresserad av klyftorna mellan evidens och policy, samt policy och genomförande i låg- och medelinkomstländer.

Min doktorsavhandling har titeln "Global policy to local implementation: experience from active tuberculosis case-finding in high-burden countries" och den finns att ladda ner här. Arbetet var en del av Horizon 2020-finansierade IMPACT TB.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i olika kurser inom masterprogrammen i hälsoekonomi, policy och management och global hälsa. Jag handleder och granskar även masterexamensarbeten.

Utbildning

  • PhD i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 2021
  • MSc i global hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 2012
  • BSc i hälsokommunikationsvetenskap, Bielefeld, Tyskland, 2010
Loading bibliometrics...