Skip to main content

Olivia Simonsson

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är doktorand och legitimerad psykolog. Min forskning handlar huvudsakligen om hur vi kan förbättra och utveckla behandling för ungdomar med icke-suicidalt självskadebeteende.

Forskningsbeskrivning

Icke-suicidalt självskadebeteende är vanligt under ungdomen och associerat med en rad negativa utfall, både i tonåren men också senare i vuxenlivet. Trots det finns det få evidensbaserade behandlingar. I vår forskargrupp utvärderar vi nu en känsloreglerande behandling i internetformat (ERITA) för ungdomar med icke-suicidalt självskadebeteende i Skåne, Västra Götaland och Stockholm. https://nationellasjalvskadeprojektet.se/forskningsrapporter-och-arkivm… Det övergripande målet med mitt forskningsprojekt är att bättre förstå hur vi kan, och för vem, vi kan utveckla och förbättra behandling, genom att undersöka (1) upplevelsen av att genomgå ERITA, (2) vilka faktorer som är associerade med självskadeepisoden när den registreras i nutid, och (3) potentiella faktorer associerade med behandlingsutfallet i ERITA.
Loading bibliometrics...