Forskningsbeskrivning

Jag är docent i epidemiologi och forskargruppsledare vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Min forskning har främst fokuserat på betydelsen av luftföroreningar för utvecklingen av astma och allergi hos barn och ungdomar. Mycket av mitt arbete bygger på den pågående svenska födelsekohorten BAMSE, som har ett starkt fokus på epidemiologi, miljöexponeringar och genetik.

Aktuella projekt omfattar storskaliga studier av biomarkörer, speciellt epigenetiska och inflammatoriska, och interaktioner med olika miljöfaktorer (t.ex. trafikrelaterade luftföroreningar, passiv rökning) i relation till allergiska sjukdomar i barndomen.

Vänligen gå in på den engelska websidan för ytterligare information om min forskning http://ki.se/en/people/olegru