Nina svart-vitt foto

Nina Brodin

Lektor/fysioterapeut

Om mig

Jag är docent och lektor i fysioterapi och har en förenad anställning mellan KI och Danderyds sjukhus. Jag arbetar som biträdande/stf sektionschef och med undervisning på fysioterapeutprogrammet och med samordning av fristående kurser i fysioterapi. Jag är lärarrepresentant i två utbildnignsnämnder vid KI (FyFa och KIDS).  I min kliniska del av tjänsten arbetar jag med patienter med reumatiska sjukdomar.

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är inflammatoriska reumatiska ledsjukdomar och jag fokuserar på mätmetoder, effekter av fysisk aktivitet och träning, hälsoprofessioners arbete samt hälsoekonomi.

Pedagogiska meriter

Jag är sedan 2017 medlem av Pedagogiska akademin vid KI.  

Utbildning

Jag har sjukgymnastexamen från KI 1999, magisterexamen i sjukgymnastik från KI 2003 och doktorsexamen i sjukgymnastik från KI 2008. Utöver detta har jag vidareutbildat mig inom beteendemedicin, hälsoekonomi och högskolepedagogik.

Akademiska priser och utmärkelser

2018 - (HT) utsedd till bästa lärare på fysioterapeutprogrammet av avgångsklassen

2017 - Ingrid Odéns pris för forskning inom fysioterapi