Nils Lindefors

Nils Lindefors

Anknuten till Forskning

Nils Lindefors tog läkarexamen MD 1982 och doktorsexamen I farmakologi 1987, i båda fallen vid Karolinska Institutet (KI). Han utnämndes till docent i farmakologi vid KI 1990 och i psykiatri 1999

Om mig

Nils Lindefors har varit prövningsansvarig (PI) för kliniska prövningar både för farmakoterapi och psykologisk behandling (internet-KBT). NL påbörjade klinisk implementeringsforskning för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) 2002. NL utnämndes 2006 till klinikchef för universitetskliniken Psykiatri Sydväst vid Huddinge sjukhus 2006. År 2007 initierades klinisk IKBT vid Psykiatri Sydväst. Mellan 2006 och 2018 var NL professor i psykiatri (adjungerad) vid Karolinska Institutet.

2019 slutade NL som chef vid Psykiatri Sydväst och är fn verksam inom FoUU vid Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm, bl a som ansvarig för ett utvecklingsprojekt för digitalt stöd för egenvård, med statlig finansiering.