Niklas Långström, professor (associate), Karolinska institutet

Niklas Långström

Anknuten till Forskning

Erfaren, pedagogisk & professorskompetent psykiater.
För bättre förståelse & insatser mot psykiatriska tillstånd & våld.

Om mig

Docent

Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet, 2016-2018

Professor i psykiatrisk epidemiologi, KI, 2010-2016

Barn- och ungdomspsykiater & medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar med riskfaktorer och utvecklingsvägar till psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Till mina specialområden hör orsaksmekanismer bakom, samt riskbedömning och förebyggande av interpersonellt våld.

Jag är intresserad av hur man bäst genomför systematiska kunskapsöversikter inom medicin och socialt arbete; bland annat av effektiviteten hos medicinska och psykosociala insatser mot psykiatriska tillstånd, våldsbrott och sexuella övergrepp.

Aktuella forskningsprojekt jag är inblandad i rör pedofil störning, utveckling av nya insatser mot våldsbrottslighet samt problematiskt eller kränkande sexuellt beteende, respektive barnpsykiatrisk heldygnsvård (inklusive tvång).

Utöver mina kollegor på KI-institutionerna Klinisk neurovetenskap/Centrum för psykiatriforskning och MEB samt ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset, samarbetar jag med professionella bland annat vid Department of forensic psychiatry, Oxford University, Storbritannien.