Niklas Långström, associate professor Karolinska institutet

Niklas Långström

Anknuten till Forskning

Erfaren, pedagogisk & professorskompetent psykiater.
För bättre förståelse & insatser mot psykisk ohälsa & våld.

Om mig

Docent

Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet, 2016-2018

Professor i psykiatrisk epidemiologi, KI, 2010-2016

Barn- och ungdomspsykiater & medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar på en övergripande nivå med riskfaktorer och utvecklingsvägar till psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Till mina specialområden hör orsaksmekanismer bakom, samt riskbedömning och förebyggande av interpersonellt våld.

Jag är intresserad av hur man bäst genomför systematiska kunskapsöversikter; bland annat av effektiviteten hos medicinska och psykosociala insatser mot psykisk störning liksom mot våldsbrott och sexuella övergrepp.

Aktuella forskningsprojekt jag är inblandad i rör pedofil störning, utveckling av nya insatser mot våldsbrottslighet samt problematiskt eller kränkande sexuellt beteende, respektive barnpsykiatrisk heldygnsvård (inklusive tvång).

Utöver mina kollegor på KI-institutionerna Klinisk neurovetenskap/Centrum för psykiatriforskning och MEB samt ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset, samarbetar jag med professionella bland annat vid Department of forensic psychiatry, Oxfords universitet, Storbritannien.