Niklas Björkström

Niklas Björkström

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Jag leder en forskargrupp inom Institutionen för medicin i Huddinge, i vilken vi bedriver translationella immunologiska studier på naturliga mördarceller (NK-celler) och andra lymfocyter i livmoder och lever. Fokus för vår forskning är att förstå biologin och funktionen hos dessa celler.

Vi karakteriserar proteiner som är viktiga för cellernas funktion, bland annat KIR-receptorer på NK-cellernas yta i livmoderns slemhinna, och försöker förstå hur dessa är involverade i att styra utgången av graviditet.

Vår forskning på lever syftar till att studera NK-celler och vävnadspermanenta lymfocyters reglering och funktion, dels under normala förhållanden då deras uppgift är att bekämpa virus och cancer, dels under olika sjukdomstillstånd så som hepatitinfektioner, primär skleroserande kolangit (PSC), och icke-alkoholrelaterad fettlever (NASH). Dessa sjukdomar har inflammatoriska förlopp som medför en ökad risk för tumörutveckling. Vi använder den senaste teknologin inom flödescytometri och bildanalys för att studera cellernas fenotyp och funktion, samt hur de påverkas av tumörmikromiljöer.

Vi samarbetar bland annat med forskargrupper vid Centrum för Infektionsmedicin (CIM) vid KI, och har genom unika samarbeten med många av klinikerna inom Karolinska Universitetssjukhuset, kontinuerlig tillgång till patientmaterial att bedriva forskning på.

Utbildning

2010, MD, Karolinska Institutet, Sweden

2011, PhD, Karolinska Institutet, Sweden

2011-2012, Postdoctoral Fellow, VRC, NIH, USA

2013, Swedish Medical License, Karolinska University Hospital, Sweden

2016, Associate Professor in Immunology, Karolinska Institutet, Sweden