Porträttbild av Niels Ganzer

Niels Ganzer

övertandläkare

Forskningsbeskrivning

I min forskning ägnar jag mig åt olika ämnen:

 • Skeletal förankring, metoder där vi med hjälp av små skruvar i käkbenet kan styra tandförflyttningar.
 • Hälsoekonomiska utvärderingar, där vi analyserar vilken kostnad eller besparing introduktionen av en ny behandlingsmetod för med sig.
 • Registerstudier med fokus på epidemiologi och socio-ekonomi.
 • Mätmetoder med fokus på 3-dimensionella tekniker.

Publikationer

Stability of maxillary anterior teeth after 2 years of retention in adolescents: a randomized controlled trial comparing two bonded and a vacuum-formed retainer. Naraghi S, Ganzer N, Bondemark L, Sonesson M Eur J Orthod 2021 04;43(2):152-158

Comparison of post-treatment changes with and without retention in adolescents treated for maxillary impacted canines-a randomized controlled trial. Naraghi S, Ganzer N, Bondemark L, Sonesson M Eur J Orthod 2021 04;43(2):121-127

Prevalence of temporomandibular disorder in adult patients with chronic pain. Stålnacke C, Ganzer N, Liv P, Wänman A, Lövgren A Scand J Pain 2021 Jan;21(1):41-47

A cost-effectiveness analysis of anchorage reinforcement with miniscrews and molar blocks in adolescents: a randomized controlled trial. Ganzer N, Feldmann I, Petrén S, Bondemark L Eur J Orthod 2019 03;41(2):180-187

Anchorage reinforcement with miniscrews and molar blocks in adolescents: A randomized controlled trial. Ganzer N, Feldmann I, Bondemark L Am J Orthod Dentofacial Orthop 2018 Dec;154(6):758-767

A novel method for superimposition and measurements on maxillary digital 3D models-studies on validity and reliability. Ganzer N, Feldmann I, Liv P, Bondemark L Eur J Orthod 2018 01;40(1):45-51

Pain and discomfort following insertion of miniscrews and premolar extractions: A randomized controlled trial. Ganzer N, Feldmann I, Bondemark L Angle Orthod 2016 Nov;86(6):891-899

Pedagogiska meriter

 • Sedan 2018 ansvarig för ST-utbildning ortodonti till 7 ST-tandläkare vid specialisttandvård ortodonti Gävle
 • Sedan 2018 Vetenskaplig handledare till 4 ST-tandläkare
 • Bihandledare till en doktorand vid Malmö Universitet som disputerade 2021

Utbildning

 • 2012-2018 Doktorand vid Odontologiska fakulteten, Malmö Universitet
 • 2012-2015 Nationell odontologisk forskarskola, Sverige
 • 2008-2011 ST-utbildning ortodonti vid Odontologiska utbildningsenheten Örebro med klinik vid Specialisttandvård Ortodonti Gävle, Sverige
 • 2004 Tandläkarexamen vid Charité Universitetsmedicin, Berlin, Tyskland
Loading bibliometrics...