Porträttbild av Niels Ganzer

Niels Ganzer

Adjunkt/övertandläkare

Organisation:

Övertandläkare och klinikchef vid kliniken för ortodonti, Karolinska Institutet, Universitetstandvården, Huddinge
Adjunkt vid enheten för ortodonti, Karolinska Institutet, Campus Syd, Huddinge

Om mig

Till vardags finns jag på kliniken för tandreglering där jag träffar mina patienter men även jobbar som klinisk lärare i grundutbildningen för tandläkarstudenter i termin 7 & 8. Som adjunkt vid enheten för ortodonti håller jag föreläsningar och seminarier i tandläkarutbildningen. Här bedriver jag även min forskning som delvis är egna projekt eller samarbeten med andra forskare.

Forskningsbeskrivning

I min forskning ägnar jag mig mest åt nya digitala tekniker som använder sig av 3D metoder och applicering av algoritmer eller artificiell intelligens. Dessa nya tekniker använder jag framför allt i kliniska projekt i följande:

 • Skeletal förankring, metoder där vi med hjälp av små skruvar i käkbenet kan styra tandförflyttningar.
 • Hälsoekonomiska utvärderingar, där vi analyserar vilken kostnad eller besparing introduktionen av en ny behandlingsmetod för med sig.
 • Registerstudier med fokus på epidemiologi och socio-ekonomi.
 • Mätmetoder med fokus på 3-dimensionella tekniker.

Pågående forskningsprojekt

 • Validity and reliability of three-dimensional measurement methods in dentistry
  • Niels Ganzer
 • Accuracy of three-dimensional scanning of the palate - comparison of direct intraoral scanning versus indirect scanning - Noggrannhet av tredimensionell skanning av gommen - jämförelse av direkt intraoral skanning kontra indirekt skanning
  • Berfin Shamlou, Reinhilde Jacobs, Niels Ganzer
 • Sex distribution among children and adolescents who receive publicly financed orthodontic treatment in Gävleborg County - Könsfördelning bland barn och ungdomar som får skattefinansierad ortodontisk behandling i Gävleborgs län
  • Stina Falk, Kristina Johansson, Ingalill Feldmann, Niels Ganzer
 • Evaluation of treatment results of retained canines in the upper jaw - Utvärdering av behandlingsresultat av retinerade hörntänder i överkäken
  • Sinan Dehrab, Elena Borsci, Sandra Raho, Ella Lovisa Auvinen, Niels Ganzer

Publikationer

Stability of maxillary anterior teeth after 2 years of retention in adolescents: a randomized controlled trial comparing two bonded and a vacuum-formed retainer. Naraghi S, Ganzer N, Bondemark L, Sonesson M Eur J Orthod 2021 04;43(2):152-158

Comparison of post-treatment changes with and without retention in adolescents treated for maxillary impacted canines-a randomized controlled trial. Naraghi S, Ganzer N, Bondemark L, Sonesson M Eur J Orthod 2021 04;43(2):121-127

Prevalence of temporomandibular disorder in adult patients with chronic pain. Stålnacke C, Ganzer N, Liv P, Wänman A, Lövgren A Scand J Pain 2021 Jan;21(1):41-47

A cost-effectiveness analysis of anchorage reinforcement with miniscrews and molar blocks in adolescents: a randomized controlled trial. Ganzer N, Feldmann I, Petrén S, Bondemark L Eur J Orthod 2019 03;41(2):180-187

Anchorage reinforcement with miniscrews and molar blocks in adolescents: A randomized controlled trial. Ganzer N, Feldmann I, Bondemark L Am J Orthod Dentofacial Orthop 2018 Dec;154(6):758-767

A novel method for superimposition and measurements on maxillary digital 3D models-studies on validity and reliability. Ganzer N, Feldmann I, Liv P, Bondemark L Eur J Orthod 2018 01;40(1):45-51

Pain and discomfort following insertion of miniscrews and premolar extractions: A randomized controlled trial. Ganzer N, Feldmann I, Bondemark L Angle Orthod 2016 Nov;86(6):891-899

Pedagogiska meriter

 • Sedan 2021 lärare i ämnet ortodonti på grundutbildningen för tandläkare
 • Sedan 2018 ansvarig för ST-utbildning ortodonti till 7 ST-tandläkare vid specialisttandvård ortodonti Gävle
 • Sedan 2018 vetenskaplig handledare till 4 ST-tandläkare
 • Bihandledare till en doktorand vid Malmö Universitet som disputerade 2021

Utbildning

 • 2012-2018 Doktorand vid Odontologiska fakulteten, Malmö Universitet
 • 2012-2015 Nationell odontologisk forskarskola, Sverige
 • 2008-2011 ST-utbildning ortodonti vid Odontologiska utbildningsenheten Örebro med klinik vid Specialisttandvård Ortodonti Gävle, Sverige
 • 2004 Tandläkarexamen vid Charité Universitetsmedicin, Berlin, Tyskland

Akademiska priser och utmärkelser

 • 2019 Årest doktorsavhandling, Svenska Tandläkaresällskapet
 • 2017 Houston Research Award, European Orthodontic Society