Om mig

Legitimerad dietist med en M.Sc. i nutritionsvetenskap och klinisk erfarenhet av geriatrisk nutrition. Är för närvarande doktorand inom området nutrition, neurovetenskap och mikrobiologi.

Forskningsbeskrivning

Min avhandling med titeln "Multimodal Trials for Dementia Prevention: the Role of the Diet-Gut-Brain Axis" har som avsikt att vidare utforska hur vår kost kan påverka och påverkas av hjärnan och tarmsystemet i relation till kognitiva sjukdomar. Mina studier utgår från den multimodala livsstilsinterventionen FINGERs modell med fem olika komponenter; fysisk aktivitet, kognitiv träning, kardiovaskulär riskmonitorering, social stimulans och hälsosam kost.

Min forskning utgår från sektionen för klinisk geriatrik på Karolinska Institutet men jag är även ansluten till den Nationella Forskarskolan om Åldrande och Hälsa (SWEAH).

Utbildning

2017, B.Sc. Dietistprogrammet, Uppsala Universitet, Uppsala

2020, M.Sc. Master's Programme in Nutrition Science, Karolinska Institutet, Stockholm