Om mig

Jag är distriktssköterska och doktorand. Doktorand är jag sedan januari 2019 och jag arbetar också en del kliniskt som distriktssköterska.

 

  Forskningsbeskrivning

  Jag ingår i forskargruppen ICare där forskning fokuserar på interaktion, informations- och kommunikationsteknologi (IKT), innovation, intervention och implementering.

  Mitt doktorandprojekt handlar om att utvärdera effekterna av utökat stöd under det första året efter avslutad behandling för män med prostatacancer. Detta vill vi göra genom att utveckla och testa en app kombinerad med utökat stöd av en distriktssköterska på vårdcentralen. Projektet löper i tre faser där fas ett är att utveckla appen genom intervjuer och litteratursökning. Fas två en pilotstudie där vi ska testa genomförbarheten och fas tre är en randomiserad kontrollerad studie (RCT).

  Utbildning

  • 2019- Pågående forskarutbildning, Karolinska Institutet
  • 2013-2015-Distriktssköterska med magisterexamen, Karolinska Institutet
  • 2004-2007-Sjuksköterska med kandidatexamen, Mälardalens högskola