Marie Lind, HIC, LIME

Marie Lind

Administratör

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

En del av min tid på LIME arbetar jag som centrumadministratör och webbredaktör på Centrum för Hälsoinformatik (HIC), där jag bistår Sabine Koch och forskargruppen med olika uppgifter.

Centrum för Hälsoinformatik arbetar med forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik. HIC ansvarar bl a för  Magisterprogrammet i hälsoinformatik.

 

Jag arbetar också deltid som kommunikationsansvarig och huvud-webbredaktör på LIME vilket inkluderar LIME-nyhetsbrev, LIME-webb och sammankallande för LIME-webbredaktörsgrupp. Inom kommunikation arbetar jag med både stora och små projekt, t ex  AI@KI och LIME talks.

Loading bibliometrics...