Woman with brown hair and glasses.

Monica Hultcrantz

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som enhetschef för HTA Region Stockholm vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) och är affilierad forskare vid LIME på KI.

På HTA Region Stockholm utvärderar vi det vetenskapliga underlaget för nya eller ifrågasatta metoder och processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment (HTA). En HTA-analys kan bland annat belysa nytta, risker, samt hälsoekonomiska och etiska aspekter av utvärderade metoder och ger därigenom stöd för prioritering och beslutsfattande om vårdens utformning.

Större delen av mitt yrkesliv har ägnats åt att leda arbete med HTA-analyser samt att bedriva metodutveckling och forskning inom HTA, framför allt med fokus på GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). I nuläget är jag styrelseledamot i den internationella arbetsgruppen GRADE Working Group samt del av ledningsgruppen för det skandinaviska GRADE-nätverket. Vad gäller nationell samverkan är jag bland annat ordförande för den nationella arbetsgruppen (NAG) HTA/hälsoekonomi samt medlem av Cochrane Sveriges rådgivande kommitté.

Forskningsbeskrivning

Min pågående forskning rör utvecklingen av metoder för evidenssynteser och HTA-analyser. Den relaterar främst till bedömning av tillförlitlighet i evidens och utvecklingen av GRADE (The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).