Miriam Jakobson

Miriam Jakobson

Doktorand

Om mig

Jag är legitimerad psykolog/doktorand och arbetar kliniskt som psykolog på eStöd, en del av Beroendecentrum Stockholm som jobbar med stöd och behandling via nätet. Jag har jobbat med behandling via nätet sedan 2013 och innan dess även inom Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är kopplad till mitt kliniska arbete och berör olika typer av digitala interventioner och bedömningsförfaranden inom reguljär beroendevård. Inom ramen för det ryms utformning av nya behandlingsprogram samt utvärdering av både dem och formulär som används digitalt i det kliniska arbetet med patienter. 

Medverkan i följande publikationer:

Sundstrom et al (2020) High- versus low-intensity internet interventions for alcohol use disorders: results of a three-armed randomized controlled superiority trial

https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/31691413/