img_0418.jpg

Mikael Sundin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är född i Sverige 1981 och tog läkarexamen 2005 (Karolinska Institutet). År 2008 försvarade jag min avhandling ”Mesenchymal Stromal Cell Transplantation: Possible Viral Complications and Alloimmunity” (Karolinska Institutet) och under 2016 utnämndes jag till docent i pediatrik (Karolinska Institutet).

Min kliniska utbildning (allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring) ägde rum vid Karolinska Universitetssjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. För närvarande tjänstgör jag som överläkare i barn- och ungdomshematologi och -onkologi samt är diagnosansvarig för immunbrist (inkl. SCID-nyföddhetsscreening) och blodcellstransplantation (HCT) vid sektionen för Barnhematologi, immunologi och HCT vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Åren 2013 – 2020 var jag sektionschef.  

Jag är forskargruppsledare vid enheten för pediatrik, CLINTEC, Karolinska Institutet – se  nedan. Mitt forskningsintresse är framförallt om immunsystemets återhämtning efter HCT och diagnostik (inkl. helgenomsekvensering) vid benmärgssvikt och immunbrist.

Forskningsbeskrivning

Vi arbetar med klinisk forskning inom barnhematologi, immunologi och blodcellstransplantation (HCT, sk benmärgstransplantation) med syfte att öka kunskapen samt bidra till bättre diagnostik och behandling. Vi tar oss an frågeställningarna med klinisk, epidemiologisk och experimentell metodik. Våra huvudsakliga forskningsområden är:

• Immunrekonstitution och komplikationer på kort och lång sikt vid allogen HCT

• Diagnostik av hematologiska sjukdomar och benmärgssviktstillsånd

• Ovanlig hematologisk cancer hos barn – tex myelodysplastiskt syndrom (MDS), myeloproliferativa sjukdomar (MPD) och kronisk myeloisk leukemi (KML)

• Diagnostik och klinisk uppföljning vid medfödd immunbrist

 

Medarbetare (alfabetisk ordning):

Petra Byström, Bitr. överläkare i barnhematologi/onkologi och blivande doktorand

Projektet ”Rutinanalyser och moderna metoder i barnhematologisk diagnostik” handlar om att utvärdera basala och moderna analyser, dvs allt från blodstatus till helgenomsekvensering, vid diagnostisk av hematologiska tillstånd och efter HCT.

 

Sofia Englund, Underläkare och blivande doktorand

Projektet ”Benmärgssvikter och användning av markörer i perifert blod hos barnpatienter” handlar om att studera perifera blodmarkörers användbarhet vid diagnostik av benmärgssvikt med särskilt fokus på hCAP-18 i relation till hematopoesen.

 

Henric Lindqvist, ST-läkare i hematologi och doktorand

Projektet ”Myeloida cellers funktion och betydelse vid pediatrisk allogen HCT” handlar om att studera granulocyternas återhämtning, numerärt och funktionellt, efter allogen HCT och vad eventuell dysfunktion i densamma får för konsekvenser för övrig immunfunktion.

Henrics sida – https://medarbetare.ki.se/people/hlindk

 

Lotta Pramanik-Jonsson, ST-läkare i barnmedicin och medicine doktor (postdoktor)

Projektet ”Tidiga och sena komplikationer i relation till konditioneringen vid pediatrisk allogen HCT” handlar om att studera biverkningar till HCT i relation till etoposids farmakogenetik samt förekomst av akut (subklinisk) hjärnskada.

Lottas sida – https://medarbetare.ki.se/people/lopram

 

Gauti Vilbergsson, Bitr. överläkare i barnhematologi/onkologi och blivande doktorand

Projektet ”Kronisk myeloisk leukemi (KML) och myeloproliferativa sjukdomar (MPD) hos barn i Sverige – från klinik till livskvalitet” handlar om att populationsbaserat studera kliniska aspekter, molekylärgenetik och livskvalitet vid dessa tillstånd. 

 

Magnus Wallner (fd Hansson), Militärregionläkare och doktorand

Projektet ”Vitamin D- och järnstatus vid allogen HCT hos barn: betydelse för GvHD, immunrekonstitution och infektionsförsvar” handlar om att studera hur mikronutrienter påverkar immunförsvaret i samband med allogen HCT.